Το Εργαστηριο Σκεψης: Ενας χωρος που αξιζει να γνωρισετε – μια εμπειρια που αξιζει να ζησετε

Το Εργαστηριο Σκεψης: Ενας χωρος που αξιζει να γνωρισετε

Το Εργαστήριο Σκέψης συνιστά έναν ανοικτό χωρόχρονο σκέψης και πράξης που δοκιμάζει την εμπειρία ενός διαφορετικού παραδείγματος στην Παιδεία και τον Πολιτισμό. Το Εργαστήριο Σκέψης, το οποίο είναι καθ’ οδόν τα τελευταία 17 χρόνια, αποσκοπεί στο να αφυπνίσει μια διάθεση Αναζήτησης, Έρευνας και Στοχασμού, όσον αφορά τη σχέση Φιλοσοφίας, Επιστήμης, Τέχνης.

Στους καιρούς μας απαιτείται μια ριζική μεταμόρφωση της σκέψης, δεν αρκεί να αλλάξουν οι στάσεις και οι συμπεριφορές των ανθρώπων της εποχής, πράγμα που είναι απαραίτητο, αλλά να αλλάξει η σχέση μας με τον κόσμο.Η υλική και πνευματική αλλαγή και μεταμόρφωση είναι έργο της παιδείας, ακριβώς γι΄αυτό απαιτείται να δοκιμάσουμε πιο γόνιμες δυνατότητες αγωγής και μόρφωσης και να δημιουργήσουμε την εμπειρία της ανοιχτής μάθησης. Αυτό που απαιτείται στους καιρούς μας είναι η γνώση και η παιδεία να υπερβούν τη λειτουργική, εργαλειακή και χρησιμοθηρική αντιμετώπιση της ζωής, της φύσης και της σκέψης, μια λογική που διέπει τον ανθρωποκεντρικό και ατομοκεντρικό πολιτισμό. Η στοχαστική παιδεία καλλιεργεί την περισυλλογή, την έρευνα, το πείραμα, τον διαλεκτικό στοχασμό και το ήθος της σχέσης, έτσι επιχειρεί να προοωθήσει μία νέα σχέση και στάση με όλα τα όντα, εμβαθύνοντας στην κατανόηση των δεσμών τους. Αναγνωρίζει ότι όλα τα όντα είναι οργανικά αποσπάσματα της ανοικτής ολότητας και ότι κάθε ον μετέχει της Ολότητας και ταυτόχρονα είναι μια μοναδική μορφή του όλου. Η στοχαστική παιδεία, ως αγωγή και μόρφωση, σχετίζει, δίχως να ταυτίζει, τη γνώση με τη σοφία, τη θεωρία με την πράξη, την επιστημονική διερεύνηση με την υπαρξιακή κατανόηση, την εμπειρική έρευνα με το ερώτημα του νοήματος της ζωής. Η παιδεία συνιστά τόσο επιστήμη και απαιτεί ακρίβεια, σαφήνεια και υπολογισμό όσο και τέχνη, απαιτεί δηλαδή ανοίκειες επινοήσεις και τολμηρή φαντασία. Καλλιεργεί τόσο αφαιρετικές διασαφηνίσεις και λογικές διατυπώσεις όσο και διαισθητικές ενοράσεις και ονειρικές εμπνεύσεις.

Το Εργαστηριο Σκεψης: μια εμπειρια που αξιζει να ζησετε

Σε αντίθεση με τον κατακερματισμό των γνώσεων και των πληροφοριών που παρατηρείται στην εποχή και οδηγεί στην αποδιοργάνωσης της Σκέψης και του Λόγου, στο “Εργαστήριο Σκέψης” έχουμε ως άξονα τη φιλοσοφική διερεύνηση του Κόσμου, αξιοποιούμε στοιχεία από τους χώρους της Γνωσιολογίας, της Γλωσσολογίας, της Θεωρίας της Λογοτεχνίας, της Λογικής και των Κοινωνικών Επιστημών, με έμφαση στην Παιδαγωγική. Ανοιγόμαστε και στο χώρο των Μαθηματικών, της Αστροφυσικής και της Κοσμολογίας, προωθώντας τη διαθεματικότητα, την διεπιστημονική προσέγγιση των ζητημάτων της γνώσης, με επιστέγασμα την Ανοιχτή Σκέψη, τη Σκέψη της Ανοιχτής Ολότητας. Τα μαθήματα διεξάγονται καθημερινά σε ομάδες των 3-5 ατόμων σε οργανωμένους θεματικούς κύκλους που καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα της φιλοσοφικής, επιστημονικής και καλλιτεχνικής σκέψης και θεωρίας.

Συγχρόνως, στο “Εργαστήριο Σκέψης” επεξεργαζόμαστε μια απαιτητική και ριψοκίνδυνη σχέση με την τέχνη και την ποίηση, μια σχέση που να εμπνέει, να εμψυχώνει καίρια και αποφασιστικά και να ανοίγει ρηξικέλευθους δρόμους προσωπικής έκφρασης και κοινωνικής συνύπαρξης. Έχουμε συστήσει ομάδες θεάτρου, κινηματογράφου, εικαστικών τεχνών και χορού που δοκιμάζουν και δημιουργούν την εμπειρία της τέχνης και του αισθαντικού βιώματος.

Στο “Εργαστήριο Σκέψης” θεωρούμε ότι μέσα από τη Φιλοσοφικό Στοχασμό, την Επιστημονική Γνώση, την Καλλιτεχνική και Ποιητική Φαντασία μπορεί να μεταμορφωθεί ο τρόπος σκέψης των ανθρώπων, η σχέση τους με τον κόσμο, η κοινωνική στάση και η συμπεριφορά τους και να διαπαιδαγωγηθούν στοχαστικοί και δημιουργικοί άνθρωποι, που θα συμβάλλουν παραγωγικά και ομαδοσυνεργατικά στην αντιμετώπιση των κρίσιμων προβλημάτων στην κοινωνία, τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Η Κοινωνικά Αυτοοργανωμένη, Μορφωτική – Γνωστική Διαδικασία που δοκιμάζουμε στην Πράξη, συνιστά την Ιστορική-Πολιτισμική Ιδέα-Όραμα για την Κοινότητα της Πλανητικής Οικουμένης.

Από την άλλη η Σκέψη, η Γνώση και η Ποίηση παραπέμπουν στην Πράξη, σε μια αέναη διαλεκτική σχέση, γιατί πραγματώνονται μέσα στο κοινωνικό-πολιτισμικό πεδίο και αποβλέπουν στο να ερμηνεύσουν και να κατανοήσουν την Κοινωνική Πράξη και να συμβάλλουν δημιουργικά στην μεταμόρφωσή της. Συστατικό τους στοιχείο είναι η Ενοποίηση του Φυσικού και Ιστορικού Κόσμου και η Ολιστική Γνώση του, άρα η άρση των μεταφυσικών διαχωρισμών, των γνωσιακών κατακερματισμών, των στερεότυπων και ανορθολογικών σχημάτων σε θεωρητικό, κοινωνικό, πολιτικό και πολιτισμικό επίπεδο, μια διαδικασία που αποβλέπει στην Σκέψη του ανοιχτού χωροχρόνου, την Κοινωνική Συνείδηση και τον Συμπαντικό Κόσμο.

 

Για περισσοτερες πληροφοριες μπορειτε να επισκεφτειτε το site του Εργαστηριου Σκεψης ή να επικοινωνησετε στο email: [email protected]

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *